Η Εταιρεία Μας

Η Αποστολή μας

Αποστολή της ALOUSYSTEM είναι η διαρκής επέκταση των δραστηριοτήτων του στην παγκόσμια αγορά διέλασης και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου, η συμβολή του στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των χωρών στις οποίες διατηρεί μονάδες παραγωγής και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πραγματοποίησης των κατάλληλων επενδύσεων.

Στόχοι & Προοπτικές

Στόχοι του Ομίλου ALOUSYSTEM είναι:

Η καθιέρωση μας στις διεθνείς αγορές ως βασικού προμηθευτή στην διέλαση και εμπορία αλουμινίου.

Με δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας επιδιώκουμε να καθιερώσουμε την ALOUSYSTEM διεθνώς ως συνώνυμο αξιοπιστίας και ποιότητας.

Η ανταπόκριση και η προσαρμογή μας στις μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος.
Ακολουθώντας τις αλλαγές που επιτάσσει το διεθνές περιβάλλον, προσαρμοζόμαστε ευέλικτα, διατηρώντας την επιχειρηματική μας φιλοσοφία και δράση όπως και την κοινωνική και περιβαλλοντική μας ευαισθησία.

Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Η ALOUSYSTEM επενδύει συνεχώς σε έρευνα και τεχνολογία με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύγχρονης κατασκευής και διαθέτει μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.

Η αύξηση της παραγωγικής μας δυνατότητας.
Με δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας όπως και το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, η ALOUSYSTEM επενδύει διαρκώς σε παραγωγικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών του διεθνούς πελατολογίου του.